Ärende Rev/4/2020

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2020-02-18 Revisorerna Under beredning

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Regionens Revisorer

Beskrivning

Samlingsnummer avseende Region Jämtland Härjedalens Årsredovisning 2019

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
Rev/4:1/2020 2020-03-02Projektplan Granskning av Årsbokslut och årsredovisning 2019Regionens Revisorer
Rev/4:2/2020 2020-03-02Strategi för granskning av räkenskaperna 2019Regionens Revisorer
Rev/4:3/2020 2020-04-15Revisionsberättelse för år 2019 Regionens Revisorer
Rev/4:4/2020 2020-04-15Revisionsrapport Granskningsredogörelse 2019Regionens Revisorer
Rev/4:5/2020 2020-04-15Förteckning av utförda granskningar 2019Regionens Revisorer
Rev/4:6/2020 2020-04-15Granskning av Räkenskaper 2019Regionens Revisorer