Ärende Rev/27/2019

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2019-12-03 N/A Avslutad

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Regionens Revisorer

Beskrivning

Granskning av Vårdskador

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
Rev/27:1/2019 2019-12-18Granskning av VårdskadorRegion Revisorerna
Rev/27:2/2019 2020-05-05Skrivelse; Granskning av Vårdskador ställd till Hälso- och sjukvårdsnämndenRegion Revisorerna
Rev/27:3/2019 2020-05-05Skrivelse Granskning av Vårdskador ställd till RegionstyrelsenRegion Revisorerna
Rev/27:4/2019 2020-05-05Revisionsrapport Granskning av Vårdskador Region Revisorerna
Rev/27:5/2019 2020-05-05Rapportsammandrag VårdskadorRegion Revisorerna
Rev/27:6/2019 2020-11-12Hälso- och sjukvårdsnämndens svar på granskning av vårdskadorRegion Revisorerna
Rev/27:7/2019 2020-11-12Tjänsteskrivelse svar på vårdskador HSNRegion Revisorerna
Rev/27:8/2019 2020-11-12Protokollsutdrag § 73 Hälso- och sjukvårdsnämnden svar på granskning av vårdskadorRegion Revisorerna