Ärende RS/744/2019

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2019-11-15 N/A Avslutad

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen

Beskrivning

Granskning av IT -stöd- införandet av elektronisk utdelningsvy - Cosmic

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
RS/744:1/2019 2019-11-15Granskning av IT -stöd- införandet av elektronisk utdelningsvy - CosmicRevisorerna i Region Jämtland Härjedalen
RS/744:2/2019 2019-11-15Revisionsrapport: Granskning av IT -stöd- införandet av elektronisk utdelningsvy - CosmicRevisorerna i Region Jämtland Härjedalen
RS/744:3/2019 2019-11-15Bifogad fil: "Rapportsammandrag.pdf"Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen
RS/744:4/2019 2020-03-24§42 Regionstyrelsen Svar på granskning av IT-stöd – införandet av elektronisk utdelningsvy i COSMICRegionstyrelsen
RS/744:5/2019 2020-03-24Svar på Granskning av IT-stöd Utvecklingsarbetet vid införandet av elektronisk utdelningsvy i COSMICRegionstyrelsen
RS/744:6/2019 2020-02-28Tjänsteskrivelse Granskning av IT-stöd - införandet av elektronisk utdelningsvy och Cosmic förvaltning av verksamhetenRegionstaben, Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen
RS/744:7/2019 2020-06-25Förtydligande av svar på granskning av IT-stöd - införandet av elektronisk utdelningsvyRegionens revisorer
RS/744:8/2019 2020-09-30Förtydligande svar på granskning av IT-stöd - införandet av elektronisk utdelningsvyRegionstyrelsen
RS/744:9/2019 2020-09-30§147 Regionstyrelsen Förtydligande svar på granskning av IT-stöd – införande av elektronisk utdelningsvyRegionstyrelsen
RS/744:10/2019 2020-09-21Tjänsteskrivelse Förtydligande svar på granskning av IT-stödSekretariatet