Ärende HSN/1341/2019

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2019-11-15 N/A Avslutad

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen

Beskrivning

Granskning av samverkan avseende hälso-och sjukvård och sociala insatser för psykisk funktionshindrande

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
HSN/1341:1/2019 2019-11-14Granskning av samverkan avseende hälso-och sjukvård och sociala insatser för psykisk funktionshindrandeRevisorerna i Region Jämtland Härjedalen
HSN/1341:2/2019 2019-11-14Revisionsrapport: Granskning av samverkan avseende hälso-och sjukvård och sociala insatser för psykisk funktionshindrandeRevisorerna i Region Jämtland Härjedalen
HSN/1341:3/2019 2019-11-14Bifogad fil: "Rapportsammandrag_Psykisk ohälsa.pdf"Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen
HSN/1341:4/2019 2019-11-21Mejl från revisorerna - Sv_ Skrivelse_Revisionsrapport_rapportsammandragRevisorerna i Region Jämtland Härjedalen
HSN/1341:5/2019 2020-03-10§6 Hälso- och sjukvårdsnämnden Svar på revisorernas granskning av samverkan kring personer med psykiska funktionsnedsättningarHälso- och sjukvårdsnämnden
HSN/1341:6/2019 2020-03-10Svar på revisorernas granskning av samverkan avseende personer med psykisk funktionsnedsättningHälso- och sjukvårdsnämnden