Ärende Rev/24/2019

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2019-09-25 N/A Avslutad

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Regionens Revisorer

Beskrivning

Granskning av Regionens Delårsrapport per aug. 2019

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
Rev/24:1/2019 2019-10-08Revisorernas bedömning av Delårsrapport augusti 2019Regionens Revisorer
Rev/24:2/2019 2019-10-08Revisionsrapport av Granskning av Delårsrapport augusti 2019Regionens Revisorer