Ärende HSN/568/2019

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2019-05-08 N/A Avslutad

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Regionens revisorer

Beskrivning

Granskning av läkemedel för äldre

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
HSN/568:1/2019 2019-03-28Skrivelse - Granskningsrapport av läkemedel för äldre Regionens revisorer
HSN/568:2/2019 2019-03-28Granskningsrapport av läkemedel för äldre Regionens revisorer
HSN/568:3/2019 2019-03-28Granskningsrapport av läkemedel för äldre - Rapportsammandrag läkemedel Regionen Regionens revisorer
HSN/568:4/2019 2019-06-18§71 Hälso- och sjukvårdsnämnden Svar på revisorernas granskning av äldre och läkemedelHälso- och sjukvårdsnämnden
HSN/568:5/2019 2019-06-20Yttrande på granskning av läkemedel för äldreHälso- och sjukvårdsnämnden
HSN/568:6/2019 2020-06-17§57 Hälso- och sjukvårdsnämnden Uppföljning – åtgärder efter granskning av läkemedel för äldreHälso- och sjukvårdsnämnden
HSN/568:7/2019 2020-06-24Uppföljning - Granskning av läkemedel för äldreRegionstaben, HOSPA, läkemedelsenheten