Ärende Rev/18/2019

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2019-05-08 N/A Under beredning

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Regionens Revisorer

Beskrivning

Granskning av IT-stöd avseende Cosmic

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
Rev/18:1/2019 2019-06-14Projektplan för granskning av utvecklingsarbetet av COSMICRegionens Revisorer
Rev/18:3/2019 2020-03-05Skrivelse IT-stöd , införandet av elektronisk utdelningsvyRegionens Revisorer
Rev/18:4/2019 2020-03-05Granskning av IT stöd, CosmicRegionens Revisorer
Rev/18:5/2019 2020-03-05Rapportsammandrag, Granskning av IT-stöd införandet av elektronisk utdelningsvyRegionens Revisorer
Rev/18:6/2019 2020-08-26Skrivelse; Regionstyrelsens svar på grankning av CosmicRegionens Revisorer
Rev/18:7/2019 2020-08-26Protokollutdrag RS §42 svar avseende CosmicRegionens Revisorer
Rev/18:8/2019 2020-08-26Skrivelse; Regionstyrelsens förtydligande av svar av Cosmic CosmicRegionens Revisorer