Ärende Rev/17/2019

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2019-05-07 Revisorerna Under beredning

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Regionens Reviosrer

Beskrivning

Granskning av ALMI MITT AB 2019

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
Rev/17:1/2019 2020-05-29Granskningsrapport för år 2019Regionens Revisorer
Rev/17:2/2019 2020-05-29Grundläggande granskning ALMI Mitt ABRegionens Revisorer