Ärende Rev/16/2019

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2019-05-07 Revisorerna Under beredning

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Regionens Revisorer

Beskrivning

Granskning av Länstrafiken i Jämtlands län AB 2019

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
Rev/16:1/2019 2019-08-27Projektplan; Granskning av Länstrafiken i Jämtlands län AB 2019Regionens Revisorer
Rev/16:2/2019 2020-10-02Granskningspromemoria Länstrafiken AB 2019Regionens Revisorer
Rev/16:3/2019 2020-10-02Årsredovisning Länstrafiken 2019Regionens Revisorer