Ärende Rev/10/2019

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2019-05-03 Revisorerna Under beredning

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Regionens Revisorer

Beskrivning

Granskning av Samordningsförbundet i Jämtlands län 2019

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
Rev/10:1/2019 2020-05-29Revisionsberättelse för år 2019Regionens Revisorer
Rev/10:2/2019 2020-05-29Revisionsrapport Samordningsförbundet i Jämtlands län 2019Regionens Revisorer