Ärende Rev/6/2019

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2019-04-24 Revisorerna Under beredning

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Regionens Revisorer

Beskrivning

Granskning av Psykisk ohälsa

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
Rev/6:1/2019 2019-05-21Projektplan Granskning av samverkan avseende hälso-och sjukvård och sociala insatser för psykisk funktionshindrade Regionens Revisorer
Rev/6:2/2019 2019-11-14Skrivelse; Samverkan avseende hälso- och sjukvård och sociala insatser för psykiskt funktionshindrandeRegionens revisorer
Rev/6:3/2019 2019-11-14REVISIONSRAPPORT Granskning av samverkan avseende hälso-och sjukvård och sociala insatser för psykiskt funktionshindrandeRegionens Revisorer
Rev/6:4/2019 2019-11-14Rapportsammandrag avseende hälso-och sjukvård och sociala insatser för psykiskt funktionshindrandeRegionens Revisorer
Rev/6:5/2019 2020-05-14Svar; Granskning av samverkan avseende personer med psykisk funktionsnedsättningRegion Revisorerna
Rev/6:6/2019 2020-05-14Protokollsutdrag; §6 Hälso- och sjukvårdsnämnden Svar på revisorernas granskning av samverkan kring personer med psykiska funktionsnedsättningarRegion Revisorerna