Ärende RS/333/2019

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2019-04-10 N/A Avslutad

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen

Beskrivning

Granskning av ekonomistyrning inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
RS/333:1/2019 2019-04-10Skrivelse Granskning av ekonomistyrning inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen
RS/333:2/2019 2019-04-10Revisionsrapport Ekonomistyrning Hälso- och sjukvårdsförvaltningenRevisorerna i Region Jämtland Härjedalen
RS/333:3/2019 2019-04-10Rapportsammandrag Ekonomistyrning inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningenRevisorerna i Region Jämtland Härjedalen
RS/333:4/2019 2019-05-29§91 Regionstyrelsen Svar på granskning av regionens ekonomistyrning inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningenRegionstyrelsen
RS/333:5/2019 2019-05-29Svar på granskning om regionens ekonomistyrning inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningenRegionstyrelsen