Ärende HSN/440/2019

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2019-04-10 N/A Avslutad

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen

Beskrivning

Granskning av förebyggande arbetet av fallskador för äldre

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
HSN/440:1/2019 2019-04-10Skrivelse Granskning av förebyggande arbetet av fallskador för äldre Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen
HSN/440:2/2019 2019-04-10Bifogad fil: "Granskningsrapport.pdf"Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen
HSN/440:3/2019 2019-04-10Bifogad fil: "Rapportsammandrag fallskador Regionen CH .pdf"Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen
HSN/440:4/2019 2019-06-18§70 Hälso- och sjukvårdsnämnden Svar på revisorernas granskning av det förebyggande arbetet kring fallHälso- och sjukvårdsnämnden
HSN/440:5/2019 2019-06-20Svar på granskning av förebyggande arbetet av fallskador för äldreHälso- och sjukvårdsnämnden