Ärende RS/233/2019

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2019-03-04 N/A Avslutad

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen

Beskrivning

Granskning av regionens arbete med resultatförbättrande åtgärder

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
RS/233:1/2019 2019-03-04Skrivelse Granskning av regionens arbete med resultatförbättrande åtgärder Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen
RS/233:2/2019 2019-03-04Bifogad fil: "Rapportsammandrag arbetet med resultatförbättrande åtgärder.pdf"Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen
RS/233:3/2019 2019-03-04Bifogad fil: "Rapport Resultatförbättrande åtgärder.pdf"Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen
RS/233:4/2019 2019-05-29§90 Regionstyrelsen Svar på revisorernas granskning om regionens arbete med resultatförbättrande åtgärderRegionstyrelsen
RS/233:5/2019 2019-05-29Svar på revisionsgranskning om regionens arbete med resultatförbättrande åtgärderRegionstyrelsen