Ärende Rev/5/2019

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2019-02-18 Revisorerna Avslutad

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Regionens Revisorer

Beskrivning

Granskning av Region Jämtland Härjedalen Årsredovisning 2018

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
Rev/5:1/2019 2019-03-07Projektplan med strategi för granskning av räkenskaperna 2018Region Revisorerna
Rev/5:2/2019 2019-03-07Projektplan för granskning av Region Jämtland Härjedalens årsredovisning 2018Regionens Revisorer
Rev/5:3/2019 2019-03-07Skriftligt uttalande (ISA580)Regionens Revisorer
Rev/5:4/2019 2019-04-05Revisionsberättelse för år 2018Regionens Revisorer
Rev/5:5/2019 2019-04-05Revisionsrapport årets granskning av Region Jämtland HärjedalenRegionens Revisorer
Rev/5:6/2019 2019-04-05Regionens Revisorer har under 2018 genomfört följande granskningar.Regionens Revisorer
Rev/5:7/2019 2019-04-05Revisionsberättelse för Vårdvalsnämnden år 2018Regionens Revisorer
Rev/5:8/2019 2019-04-10Granskningsrapport av räkenskapernaRegionens Revisorer