Ärende RS/2181/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-14 N/A Avslutad

Handläggare

Avsändare/Mottagare

[Skyddat]

Beskrivning

[Skyddat]

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
RS/2181:1/2018 2018-12-14Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP))[Skyddat]