Ärende RS/2179/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-14 N/A Under beredning

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Beskrivning

Meddelande att IVO dnr 8.2.1-40631/2018, har tagit emot klagomål på hälso- och sjukvården över felaktig diagnos för vattenskalle (Lits HC)

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
RS/2179:1/2018 2018-12-14Meddelande att IVO dnr 8.2.1-40631/2018, har tagit emot klagomål på hälso- och sjukvården över felaktig diagnos för vattenskalle (Lits HC)[Skyddat]