Ärende RUN/604/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-14 N/A Under beredning

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Jämtland Härjedalen Turism ek för

Beskrivning

Ansökan om medfinansiering till projekt - Den smarta fjällstugan

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
RUN/604:1/2018 2018-12-12Ansökan om medfinansiering till projekt - Den smarta fjällstuganJämtland Härjedalen Turism ek för