Ärende RS/2178/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-14 N/A Under beredning

Handläggare

Avsändare/Mottagare

[Skyddat]

Beskrivning

[Skyddat]

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
RS/2178:1/2018 2018-12-18Beslut interna FoU-medel och syskonen Perssons donationsfond 2019[Skyddat]
RS/2178:2/2018 2018-12-18Beslut basenheternas ALF-medel 2019 [Skyddat]