Ärende RS/2176/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-14 N/A Avslutad

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Personaldirektör

Beskrivning

Lönebeslut angående ny lön from 180401 Chefer

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
RS/2176:1/2018 2018-09-30Lönebeslut angående ny lön from 180401 Enhetschefer[Skyddat]