Ärende Persr/342/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-13 N/A Under beredning

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Ingrid Larsson

Beskrivning

Rekrytering av produktionsledare, kostenheten.

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL