Ärende RS/2174/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-13 N/A Avslutad

Handläggare

Avsändare/Mottagare

[Skyddat]

Beskrivning

[Skyddat]

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
RS/2174:1/2018 2018-12-13Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från Psykiatriska akutvårdsavdelningen 1b)[Skyddat]