Ärende Persr/341/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-13 N/A Under beredning

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Strokeenheten, Område HNR

Beskrivning

Rekrytering av Undersköterskor till Strokeenheten, Östersunds sjukhus

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
Persr/341:1/2018 2018-12-13Rekrytering av Undersköterskor till Strokeenheten, Östersunds sjukhus Strokeenheten, Område HNR