Ärende RUN/602/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-13 N/A Avslutad

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Område Infrastruktur och kommunikationer

Beskrivning

Allmän trafikplikt anropsstyrd trafik

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
RUN/602:1/2018 2019-01-15§13 Regionala utvecklingsnämnden Allmän trafikplikt anropsstyrd trafikRegionala utvecklingsnämnden
RUN/602:2/2018 2018-12-21Tjänsteskrivelse Allmän trafikplikt anropsstyrd trafikOmråde Infrastruktur och kommunikationer
RUN/602:3/2018 2018-12-21PM Allmän trafikplikt anropsstyrd trafikOmråde Infrastruktur och kommunikationer