Ärende RUN/601/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-13 N/A Beslutad regional tillväxtåtgärd

Handläggare

Avsändare/Mottagare

[Skyddat]

Beskrivning

[Skyddat]

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
RUN/601:1/2018 2018-12-13Ansökan om företagsstöd/Mikrostöd naturturism - Kolåsens Fjällhotell AB[Skyddat]
RUN/601:2/2018 2019-02-01Kompletteringar[Skyddat]
RUN/601:3/2018 2019-02-06Tjänstemannautredning/PM[Skyddat]
RUN/601:4/2018 2019-02-06Delegationsbeslut Företagsstöd Kolåsens Fjällhotell AB[Skyddat]