Ärende RS/2173/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-13 N/A Avslutad

Handläggare

Avsändare/Mottagare

[Skyddat]

Beskrivning

[Skyddat]

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
RS/2173:1/2018 2018-12-13Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från BHV Krokoms HC)[Skyddat]
RS/2173:2/2018 2018-12-12Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från BHV Krokoms HC)[Skyddat]