Ärende RS/2172/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-13 N/A Under beredning

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Beskrivning

Omsorgsprisindex (OPI)

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
RS/2172:1/2018 2018-12-12Omsorgsprisindex (OPI) (Cirkulär 18:63) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
RS/2172:2/2018 2018-12-12Bifogad fil: "Cirkulär 18:63 Bilaga 1.xlsx"Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)