Ärende RS/2171/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-13 N/A Under beredning

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Socialstyrelsen

Beskrivning

Ny utvärdering av vården vid astma och KOL

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
RS/2171:1/2018 2018-12-11Ny utvärdering av vården vid astma och KOL Socialstyrelsen
RS/2171:2/2018 2018-12-11Utvärdering av vård vid astma och KOL Nationella riktlinjer – Utvärdering. Huvudrapport med förbättringsområden 2018Socialstyrelsen