Ärende RUN/600/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-13 N/A Avslutad

Handläggare

Avsändare/Mottagare

[Skyddat]

Beskrivning

[Skyddat]

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
RUN/600:1/2018 2018-12-12Ansökan om kommersiell service/Särskilt driftstöd i sårbara och utsatta lägen - Oskarssons dagligvaruhandel[Skyddat]
RUN/600:2/2018 2018-12-14Beslut[Skyddat]