Ärende RUN/599/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-13 N/A Avslutad

Handläggare

Avsändare/Mottagare

[Skyddat]

Beskrivning

[Skyddat]

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
RUN/599:1/2018 2018-12-12Ansökan om kommersiell service/Särskilt driftstöd i sårbara och utsatta lägen - Sikås Livs AB[Skyddat]
RUN/599:2/2018 2018-12-13Beslut[Skyddat]