Ärende RS/2169/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-12 N/A Avslutad

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Inköp och Upphandling

Beskrivning

Avtal Marknadsföring filmproduktion Birka (flyttat till RUN/120/2019)

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL