Ärende RUN/598/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-12 N/A Under beredning

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Pär Lindström/Mobila dokumentärredaktionen

Beskrivning

Ansökan - projekt Ögonblick att minnas

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL