Ärende RS/2165/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-12 N/A Avslutad

Handläggare

Avsändare/Mottagare

[Skyddat]

Beskrivning

[Skyddat]

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
RS/2165:1/2018 2018-12-12Missnöjd med bemötande av läkare efter besök hos Hudmottagningen i Östersund[Skyddat]
RS/2165:2/2018 2019-01-03Tillägg till klagomålet[Skyddat]
RS/2165:3/2018 2019-04-23Svar på klagomål över bemötande av läkare efter besök hos Hudmottagningen [Skyddat]