Ärende RS/2165/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-12 N/A Under beredning

Handläggare

Avsändare/Mottagare

[Skyddat]

Beskrivning

[Skyddat]

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
RS/2165:1/2018 2018-12-12Missnöjd med bemötande av läkare efter besök hos Hudmottagningen i Östersund[Skyddat]