Ärende Persr/335/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-12 N/A Under beredning

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Regionstaben, ekonomi- och löneservice

Beskrivning

Rekrytering av systemhandläggare till ekonomi- och löneservice

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL