Ärende RS/2163/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-12 N/A Avslutad

Handläggare

Avsändare/Mottagare

[Skyddat]

Beskrivning

[Skyddat]

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
RS/2163:1/2018 2018-12-07Orosanmälan till socialtjänsten gällande vuxen, från akutmottagningen[Skyddat]