Ärende Persr/333/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-12 N/A Avslutad

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Regionstaben, inköp och upphandling

Beskrivning

Rekrytering av miljöhandläggare till inköp och upphandling

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
Persr/333:1/2018 2019-04-29Rekrytering av MiljöhandläggareRegionstaben, Ekonomi- och personalavdelningen