Ärende Persr/333/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-12 N/A Under beredning

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Regionstaben, inköp och upphandling

Beskrivning

Rekrytering av miljöhandläggare till inköp och upphandling

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL