Ärende RS/2161/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-12 N/A Avslutad

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Inköp och Upphandling

Beskrivning

Upphandling Text till tal - webb

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
RS/2161:1/2018 2019-01-08UpphandlingsuppdragInköp och Upphandling
RS/2161:2/2018 2019-01-08OffertInköp och Upphandling
RS/2161:3/2018 2019-01-08Avtal ReadSpeakerInköp och Upphandling