Ärende RS/2160/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-12 N/A Makulerad

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Inköp och Upphandling

Beskrivning

Upphandling EEG apparat till Nationellt Center för Rett Syndrom

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL