Ärende RUN/597/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-12 N/A Avslutad

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Almi Invest Mitt AB

Beskrivning

Långsiktig regional fondstruktur- Almi Invest Mitt AB

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
RUN/597:1/2018 2019-01-15§11 Regionala utvecklingsnämnden Långsiktig regional fondstruktur - Almi Invest Mitt ABRegionala utvecklingsnämnden
RUN/597:2/2018 2019-01-07Tjänsteskrivelse Almi Invest Mitt AB - Långsiktig regional fondstrukturOmråde Näringsliv
RUN/597:3/2018 2018-11-26Långsiktig regional fondstruktur_Almi Invest Mitt AB 2018-11-26Almi Invest Mitt AB