Ärende RS/2159/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-12 N/A Avslutad

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Inköp och Upphandling

Beskrivning

Upphandling Kyltork andningsluft (fastighet)

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
RS/2159:1/2018 2018-12-19UpphandlingsuppdragInköp och Upphandling
RS/2159:2/2018 2018-12-19Offert Inköp och Upphandling
RS/2159:3/2018 2018-12-19BeställningInköp och Upphandling