Ärende RS/2158/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-12 N/A Avslutad

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Inköp och Upphandling

Beskrivning

Uppdragsutbildning MIUN

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
RS/2158:1/2018 2018-12-18Avtal uppdragsutbildning MIUNInköp och Upphandling