Ärende RS/2157/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-11 N/A Under beredning

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Regionstyrelsen

Beskrivning

Regionplan för Region Jämtland Härjedalen 2019

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
RS/2157:1/2018 2019-01-30§21 Regionstyrelsen Regionplan för Region Jämtland Härjedalen 2019Regionstyrelsen
RS/2157:2/2018 2019-02-13§21 Regionfullmäktige Regionplan för Region Jämtland Härjedalen 2019Regionfullmäktige
RS/2157:3/2018 2019-02-27Regionplan 2019Regionplan 2019