Ärende Persr/332/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-11 N/A Under beredning

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Ingrid Larsson

Beskrivning

Rekrytering av kostadministratör

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL