Ärende RS/2155/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-11 N/A Under beredning

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Landstinget i Västerbottens län, Region Västernorrland, Region Norrbotten samt Region Jämtland Härjedalen

Beskrivning

Finansieringsförbindelse för två processledare inom nationell/sjukvårdsregional kunskapsstyrning

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
RS/2155:1/2018 2018-12-11Finansieringsförbindelse för två processledare inom nationell/sjukvårdsregional kunskapsstyrningLandstinget i Västerbottens län, Region Västernorrland, Region Norrbotten samt Region Jämtland Härjedalen