Ärende RS/2154/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-11 N/A Under beredning

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Inköp och Upphandling

Beskrivning

Upphandling Försäkringsmedicinska utredningar, arbetsförmågeutredningar (upphandlas av Region Västernorrland)

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
RS/2154:1/2018 2018-12-18Överlämnande av uppdrag försäkringsmedicinska utredningarInköp och Upphandling