Ärende RS/2153/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-11 N/A Avslutad

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Kommuninvest ekonomisk förening

Beskrivning

Kommuninvest Föreningsstämma 2019

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
RS/2153:1/2018 2018-12-11Dags att anmäla ombud till Kommuninvest Föreningsstämma 2019Kommuninvest ekonomisk förening
RS/2153:2/2018 2019-01-25Anmälan av ombud till Kommuninvests föreningsstämmaSekretariatet
RS/2153:3/2018 2019-03-26Kallelse till Kommuninvest Föreningsstämma 2019 (del 1)Kommuninvest ekonomisk förening
RS/2153:4/2018 2019-03-26Kallelse till Kommuninvest Föreningsstämma 2019 (del 2)Kommuninvest ekonomisk förening