Ärende RS/2152/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-11 N/A Under beredning

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Polismyndigheten Polisregion Nord, Räddningstjänsten i Åre kommun och Region Jämtland Härjedalen

Beskrivning

Överenskommelse mellan Polismyndigheten Polisregion Nord, Räddningstjänsten i Åre kommun och Region Jämtland Härjedalen, om omhändertagande vid IVPA i Åre kommun

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
RS/2152:1/2018 2018-05-02Överenskommelse mellan Polismyndigheten Polisregion Nord, Räddningstjänsten i Åre kommun och Region Jämtland Härjedalen, om omhändertagande vid IVPA i Åre kommunPolisregion Nord, Räddningstjänsten i Åre kommun och Region Jämtland Härjedalen