Ärende RS/2151/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-11 N/A Under beredning

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Polismyndigheten, Polisregion Nord

Beskrivning

Överenskommelse mellan Polismyndigheten och Region Jämtland Härjedalen om fjällräddningstjänst

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
RS/2151:1/2018 2018-05-02Överenskommelse mellan Polismyndigheten och Region Jämtland Härjedalen om fjällräddningstjänstPolismyndigheten, Polisregion Nord