Ärende RS/2150/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-11 N/A Under beredning

Handläggare

Avsändare/Mottagare

[Skyddat]

Beskrivning

[Skyddat]

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
RS/2150:1/2018 2018-12-11Förfrågan med anledning av vård i Frankrike för urinvägsinflammation [Skyddat]
RS/2150:2/2018 2019-01-10Svar på förfrågan med anledning av vård i Frankrike för urinvägsinflammation [Skyddat]