Ärende RS/2149/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-11 N/A Avslutad

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Område kirurgi

Beskrivning

Behörighet för kliniskt verksam apotekare, Region Jämtland Härjedalen

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
RS/2149:1/2018 2018-12-07Behörighet för kliniskt verksam apotekare, Region Jämtland HärjedalenOmråde kirurgi